Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje kompletní právní služby (generální praxe), přičemž se zaměřuje především na:

  • občanské právo (veškeré typy smluv – kupní, darovací, směnné … )
  • obchodní právo (zakládání společností, změny, fúze, obchodní smlouvy, závazky)
  • bytové právo (vlastnictví, nájem, bytové domy a společenství vlastníků jednotek)
  • pozemkové právo (katastr nemovitostí)
  • dědické právo (zastupujeme v řízeních o pozůstalosti, ochrana práv věřitelů)
  • rodinné právo (společné jmění manželů, rozvody, výchova, výživné)
  • pracovní právo
  • správní právo
  • stavební právo