Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje kompletní právní služby, přičemž je zaměřena především na:

 • občanské právo (veškeré typy smluv – kupní, darovací, směnné … )
 • bytové právo (vlastnictví, nájem, bytové domy a společenství vlastníků jednotek)
 • pozemkové právo (katastr nemovitostí)
 • dědické právo (zastupujeme v řízeních o pozůstalosti, ochrana práv věřitelů)
 • rodinné právo (společné jmění manželů, rozvody, výchova, výživné)
 • obchodní právo (zakládání společností, změny, fúze, obchodní smlouvy, závazky)
 • služby pro obecně prospěšné společnosti, nadace, spolky (občanská sdružení)
 • pracovní právo
 • správní právo
 • stavební právo
 • právo územně samosprávných celků