Odměna

Odměna za poskytnutí právních služeb se řídí zákonem o advokacii a advokátním tarifem a je stanovena s ohledem na typ poskytnuté služby sazbou za úkon, sazbou hodinovou nebo paušální sazbou.

O předpokládané výši odměny, hotových výdajích, soudních a jiných poplatcích Vás budeme informovat již na začátku poskytování právních služeb.