Úvod

Vítejte na stránkách advokátní kanceláře Mgr. Pavla Starosty, která poskytuje právní služby především v následujících oblastech – „Právní služby“.

Advokátní kancelář má sídlo ve Vizovicích a byla založena v roce 2017 Mgr. Pavlem Starostou, který je zapsán pod evidenčním číslem 17724 v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou – „www.cak.cz“.

Veškeré služby poskytujeme v souladu se zákonem o advokacii, a to za smluvní odměnu dle advokátního tarifu. Samozřejmostí při poskytování služeb je mlčenlivost, naší snahou je poskytnout Vám kvalitní právní pomoc.

Informace pro spotřebitele:

Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informujeme, že orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb byla dne 5. 2. 2016 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora – „www.cak.cz“