Úvod

Vítejte na stránkách advokáta Mgr. Pavla Starosty, který vykonává advokacii jako společník Advokátní kanceláře Starosta s.r.o. a je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory v Praze pod evidenčním číslem 17724 – „www.cak.cz“.

Advokátní kancelář má sídlo ve Vizovicích a pobočku ve Zlíně.

Advokátní kancelář poskytuje veškeré právní služby (generální praxe). Více v  „Právní služby“.

Veškeré služby jsou poskytovány v souladu se zákonem o advokacii, a to za smluvní odměnu dle advokátního tarifu. Samozřejmostí při poskytování právních služeb je mlčenlivost.

Naší snahou je poskytnout Vám kvalitní právní pomoc.